Sekretessregler

SEKRETESSREGLER
I denna text redogör vi för vår sekretesspolicy på Discovery Communication Nordic ApS, ett företag i gruppen Discovery Communications Inc. Sekretesspolicyn anger hur vi behandlar och använder oss av privatinformation som du tillhandahåller oss på någon av våra Discoverys webbplatser.

 

Med privat information avser vi all information som kan identifiera dig som person, t.ex. ditt namn, adress eller e-postadress.
 

Genom att du använder vår webbtjänst har vi din tillåtelse att samla in och använda denna information om dig. Generellt används privatinformation som du skickat till oss av vår administration för att på så sätt identifiera personliga preferenser och införliva dina intressen för relevanta produkter och tjänster. Den information du delger oss när du registrerar dig ger dig tillgång till vissa delar av Discoverys webbplatser och ger dig möjlighet att skriva inlägg på våra meddelandefora och delta i olika chattrum.
 

De uppgifter som delges oss kan i vissa fall även nyttjas av oss och våra samarbetspartners för att därigenom informera dig om uppdateringar av vår webbplats eller om nya tjänster och erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Genom att du använder någon av våra webbtjänster äger vi din tillåtelse att samla in och använda denna information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Detaljer kring sekretesspolicyn följer nedan.
 

Vilken information samlar vi in om dig – hur går det till och hur används den?


Vi har rätt att samla och använda privatinformation på nedan nämnda sätt. I de flesta fall ber vi om ditt godkännande för att använda informationen om följande.

 1. När du ska skicka oss information ber vi dig att ange ditt namn, ålder, e-postadress och eller adress. Om informationen ska läggas ut på någon av våra webbplatser kan du emellertid välja att inte låta ditt namn och/eller din e-postadress synas i samband med ditt inlägg.
 2. När du beställer en tjänst eller produkt från oss måste du ange namn, ålder, e-postadress och/eller postadress. Ibland frågar vi efter ditt telefonnummer. Vi kan också komma att be om uppgifter kring ditt kreditkort om du köper en produkt eller tjänst från någon av våra webbplatser. Dessa uppgifter kan komma att överlämnas till dem som ordnar eller tillhandahåller de tjänster vilka du har beställt för att dessa ska kunna fullfölja hanteringen av den tjänst eller vara vilken du har beställt.
 3. Om du deltar i en tävling eller kampanj ber vi dig att ange namn, ålder, postadress och e-postadress. På så sätt kan vi, eller tredje part, administrera tävlingen och informera vinnarna.
 4. Vi samlar in information om dina intressen både när du berättar för oss vilka dessa är och genom att vi analyserar vår kundtrafik. Detta gäller även nyttjande av kakor (se nedan).
 5. Vi kan använda de insamlade personuppgifterna för att individualisera dina besök på vår webbplats samt rekommendera dig varor och tjänster. Vi kan även använda uppgifterna för att utveckla utformningen av vår webbplats så att den blir så praktisk och inbjudande som möjligt.
 6. Vi kan använda den information som vi samlat in, med ditt godkännande, för att ta kontakta dig via post, e-post, telefon och/eller SMS för att du ska få kännedom om uppdateringar av vår webbplats, nya varor, tjänster eller erbjudanden som kan vara av intresse för dig.
 7. 7. Vi, eller tredje part å våra vägnar, kan likaledes komma att använda personuppgifterna för att genomföra marknadsundersökningar.
 8. Därtill kan vi använda uppgifterna för att för tredje part visa upp statistik, på gruppnivå, kring våra kunder och hur vår webbplats används. Denna statistik innehåller inga uppgifter som skulle kunna identifiera dig.

Därjämte förbehåller vi oss rätten att använda och delge din personliga information för att rätta oss efter tillämpande lagar eller förfrågningar, från myndighet eller liknande, angående skälig misstanke om felaktig användning av våra tjänster, för att ha möjlighet att operera sitt system eller för att skydda sig själv eller sina användare.

Kan vi ge den insamlade informationen till en tredje part?


Vi kan överlåta personlig information till en pålitlig tredje part (en lista över dessa kan ses på så att dessa kan skicka information, erbjudanden och annat material som kan vara av intresse för dig. Du kan avsäga oss denna möjlighet genom att skicka ett e-postbrev till svar@discovery-europe.com.

 

Din personliga information kan komma att överföras utanför EES-området för bearbetning. Sådan överföring sker så att information bearbetas enligt direktiv i denna sekretesspolicy och enligt gällande brittisk datasäkerhetslag. Genom att registrera dig på en av våra webbplatser och att godkänna gällande avtal accepterar du jämväl överföring av personlig information.
 

Vid eventuell försäljning eller avyttrande av verksamhet till annan part förbehåller vi oss rätten att överföra din personliga information som en del av verksamhetens tillgångar.
 

Hur skyddar vi din privatinformation?


När du går igenom din information erbjuder vi nyttjande av en säker server vars programvara krypterar information du skickar till oss. Vi har därutöver säkerhetsprocedurer vilka överensstämmer med brittisk datasäkerhetslag. Dessa bevakar lagrandet och nyttjandet av din privatinformation för att på så sätt hindra icke-auktoriserad användning. Det inbegriper att vi understundom måste be dig bekräfta din identitet innan vi kan ge dig tillgång till privatinformationen.


Cookies

Denna Cookie Policy beskriver hur cookies används på vår webbplats. Denna Cookie Policy kan komma att ändras från tid till annan och vi rekommenderar dig att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar. Vi strävar emellertid efter att informera dig om eventuella uppdateringar allteftersom de genomförs.
 
Cookies är små filer, vanligtvis bestående av bokstäver och siffror, som laddas ned på en enhet när användaren besöker vissa webbplatser. Cookies möjliggör för en webbplats att känna igen en användares enhet. 
 
Sessionscookies och permanenta cookies 
 
Cookies kan försvinna i slutet av en webbläsarsession (från det att en användare öppnar webbläsarfönstret tills det att denne stänger webbläsaren) eller kan lagras under en längre tid. 
 
Sessions-cookies – möjliggör för webbplatser att länka en användares åtgärder under en webbläsarsession. Sessions-cookies kan användas för olika ändamål, såsom att komma ihåg vad användaren har lagt i sin varukorg när denne surfar runt på en webbplats. De kan även användas som säkerhet när en användare kommer åt sin internetbank eller för att underlätta användningen av webbmail. Dessa sessions-cookies försvinner efter en webbläsarsession och kommer därför inte att lagras under en längre tid. Av denna anledning kan sessions-cookies ibland anses mindre integritetskränkande än permanenta cookies. 
 
Permanenta cookies – lagras på en användares enhet mellan webbläsaresessionerna vilket möjliggör för en användares inställningar eller åtgärder på en webbplats (eller i vissa fall på olika webbplatser) att kommas ihåg. Permanenta cookies kan användas för olika ändamål, däribland att komma ihåg en användares inställningar och val när denne använder en webbplats eller för att rikta reklam. 
 
Vi använder cookies för att komma ihåg dina cookies-inställningar och detta medför ett par konsekvenser: 
 • Om du tar bort alla dina cookies måste du uppdatera dina inställningar hos oss igen.
 • Om du använder en annan enhet, datorprofil eller webbläsare måste du meddela oss dina inställningar igen.
Följande cookies används på denna webbplats:
 • Absolut Nödvändiga Cookies
 • Användnings-cookies
 • Funktionalitets-cookies 
 • Riktande Cookies
Tredje part
För mer information om våra cookies, se den ytterligare informationen nedan.
 
Absolut nödvändiga Cookies
 
”Absolut Nödvändiga Cookies” gör att du kan förflytta dig på webbplatsen och använda väsentliga funktioner såsom säkra områden, varukorgar och onlinebetalning. Dessa cookies samlar inte någon information om dig som skulle kunna användas för marknadsföring eller för att komma ihåg vilka platser du besökt på internet. 
 
Vi använder dessa Absolut Nödvändiga Cookies för att...
 • Komma ihåg saker såsom information som du har angett på beställningsformulär när du navigerar mellan olika sidor under en och samma webbläsarsession 
 • Komma ihåg de varor och tjänster du har beställt när du är på sidan för betalning
 • Identifiera dig som inloggad på vår webbplats
 • Se till att du ansluter dig till rätt tjänst på vår webbplats när vi genomför ändringar av hur webbplatsen fungerar 
Cookies som vi har definierat som Absolut Nödvändiga Cookies kommer INTE att användas för att...
 • Samla information som skulle kunna användas för att marknadsföra produkter eller tjänster till dig
 • Komma ihåg dina inställningar eller användarnamn utöver ditt nuvarande besök
Ett godkännande av dessa cookies är en förutsättning för användning av webbplatsen, så om du förhindrar dessa cookies kan vi inte garantera din säkerhet eller förutse hur vår webbplats kommer att fungera under ditt besök. 
 
Användnings-cookies
 
”Användnings-cookies” samlar in information om hur du använder vår webbplats, t.ex. vilka sidor du besöker och om du råkar ut för några fel. Dessa cookies samlar inte in någon information som skulle kunna identifiera dig – all information som samlas in är anonym och används endast för att hjälpa oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, förstå vad som intresserar våra användare och mäta hur effektiv vår reklam är. 
 
Vi använder Användnings-cookies för att...
 • Tillhandahålla statistik över hur vår webbplats används
 • Få insikt i hur effektiva våra annonser är (vi använder inte denna information för att rikta reklam till dig när du besöker andra webbplatser)
 • Återkoppla till våra samarbetspartners om att en av våra besökare även besökte deras webbplats. Detta kan innefatta uppgifter om köpta produkter. Detta ger våra samarbetspartners möjlighet att förbättra sina webbplatser, men vi tillåter inte våra samarbetspartners att återanvända denna information för ytterligare reklam.  
 • Hjälpa oss att förbättra webbplatsen genom att mäta fel som uppstår
 • Pröva olika utformningar av vår webbplats
Cookies som vi har definierat som Användnings-cookies kommer INTE att användas för att...
 • Samla in information som skulle kunna användas för att marknadsföra produkter eller tjänster till dig på andra webbplatser
 • Komma ihåg dina inställningar eller användarnamn utöver ditt nuvarande besök 
 • Rikta reklam mot dig på någon annan webbplats 
I vissa fall hanteras några av dessa cookies av tredje part för vår räkning, men vi tillåter inte tredje part att använda dessa cookies för något annat ändamål än vad som anges ovan. 
 
Användningen av vår webbplats betyder att du godkänner användningen av Användnings-cookies.
 
Ett godkännande av dessa cookies är en förutsättning för användningen av webbplatsen, så om du förhindrar dessa cookies kan vi inte garantera hur vår webbplats kommer att fungera för dig. 
 
Funktionalitets-cookies
 
”Funktionalitets-cookies” används för att tillhandahålla tjänster eller för att komma ihåg inställningar för att förbättra ditt besök.
 
Vi använder Funktionalitets-cookies för att...
 • Komma ihåg vilka inställningar du har valt såsom layout, textstorlek, preferenser och färger
 • Komma ihåg om vi redan frågat dig om du vill fylla i en enkät
 • Tillhandahålla proaktiva chatsessioner för att erbjuda dig support
 • Visa dig när du är inloggad på webbplatsen
 • Dela information med våra samarbetspartners för att tillhandahålla en tjänst på vår webbplats. Den delade informationen får endast användas för att tillhandahålla tjänsten, produkten eller funktionen och inte för något annat ändamål. Du hittar en lista över våra samarbetspartners under avsnittet om Tredjeparts-cookies nedan.  
Cookies definierade som Funktionalitets-cookies kommer inte användas för att rikta reklam mot dig på andra webbplatser. Vissa av dessa cookies hanteras av tredje part för vår räkning – om detta är fallet tillåter vi inte tredje part att använda dessa cookies för något annat ändamål än vad som anges ovan. Du kan styra över om dessa cookies ska användas eller inte, men ett förhindrande av dem kan medföra att vi inte kan erbjuda dig vissa tjänster samt kommer att begränsa den support vi kan erbjuda dig. Det är också möjligt att ett förhindrande av dessa cookies hindrar oss från att komma ihåg att du inte vill ha en viss tjänst.
 
Riktande Cookies
 
”Riktande cookies” är knutna till tjänster som tillhandahålls av tredje part, såsom “Gilla”- och “Dela”-knappar. Tredje part tillhandahåller dessa tjänster i utbyte mot bekräftande om att du har besökt vår webbplats. De används ofta av annonsörer för beteendestyrd marknadsföring på nätet. Dessa cookies används för att räkna ut vilken reklam som kan vara mest relevant för dig baserat på de områden av vår webbplats som du tittar på, din IP-adress samt geografiska läge. Därefter anpassas reklamen till användaren, men de vet inte vem du är.
 
Tredje parter som använder riktande cookies på vår webbplats beskrivs närmast nedan. 
 
Tredjeparts-cookies
 
Som ett led i att förse dig med det bästa innehållet, bygger vi ibland in innehåll i form av funktioner, foton och videor från andra webbplatser. Detta innebär att när du besöker en webbsida med ett sådant innehåll kan du komma i kontakt med cookies från dessa webbplatser. Den tredje parten använder dessa cookies för att tillhandahålla tjänster i utbyte mot bekräftandet att du har besökt vår webbplats på det sätt som beskrivs nedan.
 
Nedan är en lista över sådana tredjeparts-cookies som kan finnas på vår webbplats:
 
AddThis och Po.ST
 
Namn såsom de visas i din webbläsare: 
 • Uit - Permanent
 • loc - Permanent
 • di - Permanent
 • dt - Permanent
 • uid - Permanent
 • uvc  - Permanent
 • psc - Permanent
 • ssc - Permanent
 • ssh - Permanent
 • sshs - Permanent
 • C  - Permanent
 • cid - Permanent
Lagras och nås av: Clearspring Technologies, Inc. och Po.st Inc.
 
Syfte: AddThis-knappar och Po.ST-knappar gör det enkelt för dig att dela innehåll med dina kontakter på Facebook, Google+, via e-post och andra sociala bokmärkes- applikationer.   
 
Akamai
 
Namn såsom de visas i din webbläsare: 
 • AkamaiAnalyticsDO_visitStartTime - Session
 • AkamaiAnalytics_VisitLastCloseTime - Session
 • AkamaiAnalyticsDO_bitRateBucketsCsv  - Session
 • AkamaiAnalytics_VisitCookie - Session
 • AkamaiAnalytics_VisitIsPlaying - Session
 • AkamaiAnalyticsDO_visitMetricsCsv - Session
 • AkamaiAnalytics_BrowserSessionId - Session
 • PHPSESSID - - Session
 • BC_BANDWIDTH - Session
 • clientLastHTimes - Session
 • clientLastPTimes - Session
 • C4 Permanent
 • A3 Permanent
 • B4 Permanent
 • u2 Permanent
 • at Permanent
Lagras och nås av: Akamai Technologies, Inc.
 
Syfte: Akamai tillhandahåller tjänster för leverans av multimedia-applikationer på nätet. All användarinformation är anonym och kan komma att användas för att förstå ditt beteende och för att tillhandahålla riktad reklam.
 
 
Facebook
 
Namn såsom de visas i din webbläsare: 
 • c_ - Permanent
 • user - Permanent
 • datr - Permanent
 • locale - Permanent
 • lu - Permanent
 • s - Permanent
 • xs  - Permanent
 • p - Permanent
 • presence - Permanent
 • act - Permanent
 • x-src - Permanent
Lagras och nås av: Facebook, Inc.
 
Syfte:  AddThis-knappar gör det enkelt för dig att dela ditt innehåll med dina kontakter på Facebook.
Om du har ett konto på Facebook kommer dessa cookies möjliggöra för dig att dela innehåll på Discoverys webbplats med dina kontakter på Facebook. Du kommer också att kunna avgöra om du eller dina vänner på Facebook tidigare “Gillat” något innehåll på Discoverys webbplats. 
 
 
Freewheel
 
Namn såsom de visas i din webbläsare: 
 • cvr - Permanent
 • sid  - Session
 • uid - Permanent
 • wr - Permanent
 • NSC_mpobewjq1.gxnsn.ofu -  Session
 • ha  - Session
 • vr  - Permanent
 • cph - Permanent
 • auv  Permanent
 • sc - Permanent
Lagras och nås av: FreeWheel Media, Inc.
 
Syfte:  Freewheel – Video Advertising - Cookies är filer som webbservrar placerar på en internetanvändares dator och som är utformade för att lagra grundläggande information för att möjliggöra för Freewheels kunder att på nätet leverera videoreklam till din webbläsare. 
 
Om du inte vill ha en unik cookie från FreeWheel, finns det en enkel procedur att följa.  Besökhttp://www.freewheel.tv/misc/optout för att ersätta din unika FreeWheel-cookie med en FreeWheel-cookie för borttagning.
 
Google DoubleClick Cookies
 
Namn såsom de visas i din webbläsare: 
 • id - Permanent
 • drt - Permanent
 • id - Permanent
 • drt - Permanent
Lagras och nås av: Google, Inc.
 
Syfte: Dessa annons-cookies kommer i din webbläsare att visas som om den kommer från domänen “doubleclick.net” eller från domänen för den webbplats som du besöker.
 
Google använder DoubleClick-cookies på samarbetspartners webbplatser för att ge mer relevanta annonser på Internet och för att begränsa antalet gånger som en viss annons visas för dig. När cookien har placerats i din webbläsare möjliggör den för Google att samla in information om din webbläsares interaktion med en viss annons. 
 
För mer information om Google DoubleClick-cookies vänligen besökhttp://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/
 
Hantera webbläsarinställningar
 
En webbläsare är den mjukvara som används för åtkomst till internet. De vanligaste webbläsarna på marknaden är: Microsoft Internet Explorer, Google's Chrome, Mozilla Firefox, Apple Computers's Safari, och Opera. Det finns ett flertal sätt att hantera "cookies". Du kan rensa cookies, förhindra cookies, ta bort cookies och tillåta cookies som du vill, och av olika anledningar. Om du använder olika datorer på olika platser är det viktigt att försäkra dig om att varje webbläsare är inställd för att hantera dina cookie preferenser.
 
För att se hur du kan ändra dina webbläsarinställningar för att påverka cookies, var god besök:http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ or http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1
 
Google Analytics
 
Namn såsom de visas i din webbläsare: 
 • utma - - Permanent
 • utmb - Permanent
 • utmc - - Session
 • utmz  - - Permanent
Lagras och nås av: Google, Inc.
 
Syfte: Dessa cookies används för att samla in analytisk information om hur besökare använder Discoverys webbplats och innefattar statistik såsom användning av webbläsare, antalet nya besökare, respons på marknadsföringsaktivitet och donationsbelopp. Sådan information hjälper oss att förbättra webbplatsen och din upplevelse, samt för att göra våra markandsföringskampanjer relevanta. 
 
Google integritetsinformation: www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
 
Du kan välja bort spårning genom Google Analytics genom att installera en webbläsar-plugin frånhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 
ShareThis
 
Namn såsom de visas i din webbläsare: 
 • UID - Permanent
 • UIDR - Permanent
Lagras och nås av: ShareThis, Inc
 
Syfte: Ytterligare cookies som skapats av ShareThis och används av ShareThis för att analysera hur stor dess målgrupp är. Du kan avregistrera dig från dessa cookies på http://sharethis.com/privacy
 
Twitter
 
Namn såsom de visas i din webbläsare: 
 • pid  - - - Session
 • twitter - - - Session
 • sess  - - Session
 • guest_id - - - Session
 • origina_referer - - - Session
 • k - - - Session
Lagras och nås av: Twitter, Inc.
 
Syfte: Dessa cookies spårar interaktionerna med Twitter-knappen på Discoverys webbplats.
 
YouTube
 
Namn såsom de visas i din webbläsare: 
 • use hitbox - - Session
 • VISITOR_INFO1_LIVE - Permanent
 • GEO - - - Session
 • PREF - Permanent
Lagras och nås av: Google Inc. 
 
Syfte: Dessa cookies används av YouTube för att leverera den inbyggda videospelaren och för att spåra användningen av deras tjänster.
 

 

Hur gör jag för avsäga mig viss information eller ändra mina personliga uppgifter?

Du kan när som helst rätta eller ta bort personlig information som du via våra webbplatser skickat till våra register. Om du inte längre önskar erhålla viss information eller vill ändra den personliga information som återfinns i våra register, ber vi dig skicka ett e-postbrev till svar@discovery-europe.com. Du kan nå oss på telefonnummer +31 (0) 411 617 860 vardagar mellan 10–19.
 

Vi kan även använda en sida för så kallad »personlig information«, vilken gör det möjligt för dig att när som helst uppdatera dina personuppgifter och/eller begära att vi ska radera dina personuppgifter från vårt register. Detta gör det möjligt för oss att ha korrekt och ständigt uppdaterad personlig information.
 

Ändringar i vår sekretesspolicy
Vi kommer att försöka underrätta dig om några förändringar sker i vår sekretesspolicy beträffande hur vi använder oss av din personliga information. Samtidigt uppmanar vi våra användare att ta ansvar för sin egen sekretess genom att vid olika tillfällen kontrollera vår sekretesspolicy och liktidigt uppdatera sina preferenser.

 

Kundtjänst
Vi vill gärna att du ställer frågor eller skickar oss kommentarer angående sekretess och vår webbplats. Skicka ett e-postbrev till svar@discovery-europe.com om du vill ställa en fråga eller har åsikter om hur vi hanterar din privatinformation.